Ga terug

Vacature Coördinator Beleidsontwikkeling

COÖRDINATOR BELEIDSONTWIKKELING

VENRAY DEMENTIEVRIENDELIJK

Het aantal mensen met dementie in Venray verdubbelt van ongeveer 650 nu naar ruim 1300 in 2040. Sociaal isolement en overbelasting van mantelzorgers vormen een groot probleem. Venray Dementievriendelijk streeft er naar om mensen met dementie zo lang mogelijk hun plek in onze lokale gemeenschappen te laten behouden en mantelzorgers te ontlasten. 

Om beleidsmatig de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers te borgen heeft Venray Dementievriendelijk drie projectgroepen gevormd. Zorg en welzijn; Wonen en Woonomgeving; Informatie en Advies. Deze projectgroepen gaan -elk vanuit hun eigen aandachtsgebied- onderzoeken welke voorzieningen en maatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat mensen met dementie zo lang en zo volwaardig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in Venray. 

Voor de coördinatie van deze projectgroepen zoekt Venray een

COÖRDINATOR BELEIDSONTWIKKELING

voor de duur van 2 jaar

250 uur/jaar, flexibel in te zetten.

De coördinator bewaakt de voortgang en de samenhang van deze projecten. Daarnaast stemt hij/zij maximaal af op ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In het tweede jaar ontwikkelt de coördinator verbeterprogramma’s en borgt verdere toekomstige ontwikkelingen.

De coördinator beleidsontwikkeling heeft affiniteit met de leefwereld van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Is sensitief voor de werksfeer en cultuur van een vrijwilligersorganisatie en kan binnen die setting procesmatig en resultaatgericht werken. Is een verbindend leider, is energiek, flexibel en enthousiast en kan dit overdragen op anderen.

Venray Dementievriendelijk is een netwerkorganisatie zonder eigen rechtspersoon. Mede daarom zijn we op zoek naar een ZZP-er die als zelfstandig ondernemer deze bijzondere opdracht kan uitvoeren. De functie is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Venray.

 

Aanbiedingen voor 21 juni versturen via info@venraydementievriendelijk.nl 

Selectiegesprekken vinden plaats in de eerste week van julii